2

Concept

Ervaringsgebieden

Biotechniek, constructie, energie, ICT en transport. De vijf ervaringsgebieden vormen de basis voor de gevarieerde thema’s van Fix it. In elk leerwerkboek staat minimum één ervaringsgebied centraal. ICT is geïntegreerd in elk thema.


Onderzoeksvaardigheden

Fix it is opgebouwd op basis van het technisch proces en legt daarbij een sterke klemtoon op de onderzoeksvaardigheden. Boeiende onderzoeksopdrachten, voorzien van duidelijke instructies, maken deel uit van het leerproces.

De leerlingen leren technische processen te verklaren, technische systemen te onderzoeken en geïnformeerde keuzes te maken.


Het technisch proces

Voor elke technische realisatie of techniekactiviteit doorlopen de leerlingen het technisch proces. Er is daarbij herhaaldelijke terugkoppeling naar en gerichte vraagstelling aan de leerlingen. Zo ontwikkelen ze op een natuurlijke manier inzicht in technische systemen en processen.


Geïntegreerde aanpak

In alle leerwerkboeken komen zowel feitenkennis als conceptuele en procedurele kennis aan bod. U herkent ook de beheersingsniveaus van Bloom.

STEM-doelen: de STEM-disciplines zijn volledig geïntegreerd. De leerlingen zetten ze in om problemen aan te pakken en verbanden te leggen. In elk thema vullen wij dit aan met een aparte STEM-rubriek.

Talenten ontwikkelen: Fix it spreekt op verschillende manieren de talenten en competenties van jongeren aan. De uitdagende thema’s en bijbehorende werkstukken stimuleren hen om hun kwaliteiten te ontdekken en hierop verder te bouwen.

Taalbeleid: in het onderdeel Techniek en taal vinden de leerlingen een lijst met moeilijke woorden en begrippen én hun verklaringen. Ook het leren beargumenteren van een gemaakte keuze, het omschrijven van een hypothese en een evaluatie enz. maken deel uit van het taalbeleid.

Evaluatie: leerlingen evalueren zichzelf m.b.v. de evaluatiekaders en reflecteren over hun werkwijze. Daarnaast is er ook evaluatie door de leerkracht.


Creatie(f)

Weloverwogen themakeuzes - met bijzondere aandacht voor duurzaamheid en diversiteit - stimuleren de verwondering en verbeelding van de leerlingen.

Bij de creatieve werkstukken kunnen ze een persoonlijke toets aanbrengen. Na enkele lestijden hebben ze ook al resultaat van hun inzet.