2

Didactische websites

Op de didactische websites* - toegankelijk via www.uitgeverijaverbode.be/fixitplus - vindt u per thema tal van ondersteunende materialen.

  • Algemene handleiding voor de methode
  • Handleiding met didactische tips, suggesties ...
  • Een voorstel voor een jaarplan
  • Overzicht met verwijzingen naar de eindtermen en leerplandoelen (procedurele en conceptuele doelen)
  • Correctiesleutels van de leerwerkboeken
  • Evaluatiefiches en aanpasbaar evaluatiemateriaal met correctiesleutels
  • De benodigdheden van de werkstukken
  • Aanvullend materiaal zoals stappenplannen, extra opdrachten, achtergrondinformatie ...
  • Nuttige links


 
* Betalend. Exclusief voor gebruikers van de methode.

Voor een bestelling, contacteer uw pedagogisch afgevaardigde.

De didactische websites zijn beveiligd via Knooppunt: registratieprocedure.