2

Duurzaam transport

  


Voertuigen en (fossiele) brandstoffen zijn een superactueel onderwerp.

De leerlingen zoeken mee naar alternatieven die groener en duurzamer zijn.

Het werkstuk beantwoordt aan een aantal nieuwe criteria en creatieve leerlingen kunnen zich extra uitleven.

Ervaringsgebieden: energie en transport

Werkstuk: een voertuig dat rolt en bolt