2

Jaarprogramma

Het jaaroverzicht 

 

1e trimester nr. titels 2023-2024

01-09-2023

 1

Themanummer 1 - De wereld in mijn klas
Diversiteit in de klas, hoe zit het in de wereld, naar school gaan op verschillende manieren, onderwijs doorheen de tijd, wie vond de school uit, klasafspraken, wat vinden we van huiswerk... ?

Verkeer: Op stap in groep + fietsquiz

02-10-2023

 2

Themanummer 2 - Het bos in!
Wat zie je (niet) in het bos? Een nummer om mee op pad te gaan! Door het uitvoeren van leuke opdrachten kom je heel wat te weten over dieren en planten in het bos. Keutels, schuilplekken, veren ... het komt allemaal aan bod. Doe ook aan sporenonderzoek en bekijk het bos door de ogen van een ree of een uil of een ... 

06-11-2023

 3

Themanummer 3 - De dood, praat erover!
Doodgaan hoort bij het leven, een levensvraag waarover vaak wordt nagedacht, denk mee na. Afscheid nemen en herdenken ziet er overal anders uit. Je leert hoe ze dit in verschillende godsdiensten doen. Leven we nu langer en hoe komt dat? Hoe lang leven we gemiddeld? Een onderzoek op het kerkhof kan je ook heel wat leren.

01-12-2023

 4

Themanummer 4 - STEAMig ondernemen
Waarvoor staat 'STEAM' en waarom is het zo belangrijk? België is één van de meest innovatieve landen van Europa. Maak kennis met innovatieve bedrijven en jobs in België! Welke evolutie maken jobs door? Experimenteer erop los met proefjes en word een STEAMige onderzoeker!

2e trimester

nr.

titels 2023-2024

08-01-2024

 5

Themanummer 5 - Vergeten door de geschiedenis
We graven naar vergeten zaken die ook belangrijk waren in onze geschiendenis. De mens van Spy, dierenmummies, Judith van Francië, Anna Bijns, Simon Stevin, Elisabeth Magie... je leert hen en nog vele anderen kennen. Je komt te weten wie de eerste entomologe was en wat ze deed, je voert een aantal experimenten uit en je komt zelfs te weten hoe het bekende spel 'Monoploy' ontstaan is. Dit alles geven we een plaats op de tijdsband. 

Verkeer: Verkeersborden en hun familie - de verkeerstrap

01-02-2024

6

Themanummer 6 - Ons klimaat is in de war!

Het verschil tussen weer en klimaat. De invloed van het klimaat op ecosystemen. Klimaatveranderingen doorheen de geschiedenis. Komt er een nieuwe ijstijd? Welke gevolgen heeft het opwarmen van de aarde en hoe zit dat met biodiversiteit? Welke klimaatakkoorden zijn er en wie vecht voor het milieu? We bekijken het milieu ook vanuit een technisch standpunt. Wat kunnen we zelf doen?  

01-03-2024  7

Themanummer 7 - Water, bron van leven
Naar waar drijft een bootje dat je bij jou in de buurt in de beek zet? Hoe zit het met ons grondwater? En wat is het verhardingsprobleem? Leven in het water, wat zit er in zeeën en oceanen? Het probleem van de plastic soep! Streken in België, continenten, zeeën, oceanen, breedte- en lengteligging... we gaan aan de slag met de atlas. We leren over beroepen met water en transport over water. Techniek komt aan bod als we het hebben over de kracht van het water, voor- en nadelen van o.a. dammen, getijdenenergie... Water is kostbaar, wat is het verschil tussen zoet en zout water? Hergebruik en besparen van water komt aan bod. 

3e trimester

nr.  

titels 2023-2024

15-04-2024

8

Themanummer 8 - Rechten! En plichten?

Wie beslist er (thuis) wat? Wat is een democratie en wanneer werkt een democratie? Mensen hebben rechten, maar ook plichten. Ontstaan en geschiedenis van democratie, bestuursvormen doorheen de tijd, evolutie van het kiesrecht, welke rechten hadden mensen vroeger, en nu? Politiek in België, verkiezingen in 2024. Hoe kan artificiële intelligentie de verkiezingen beïnvloeden? Wat is GDPR, hebben we nog privacy?

Verkeer: Dode hoek, EHBO in het verkeer

02-05-2024

9

Themanummer 9 - Mijn lijf binnenstebuiten! 
Het ademhalingsstelsel: waarom ademen we, proefjes, zorg dragen voor een goede ademhaling, longhygiëne .. 
Een samenwerking met de Astma- en Allergiekoepel

03-06-2024

10

Themanummer 10 - Tech-taculair!
De smartphone bestaat ongeveer 30 jaar. Wat gebruikten mensen ervoor? We situeren in de tijd en kijken hoe snel het gaat. Mensen als Pythagoras, Nikola Tesla, Ada Lovelace, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Steve Jobs... komen aan bod. Green screen (app), special effects, foto's met speciale effecten... hoe zit dat allemaal? We testen een aantal zaken zelf uit. Hightech in het dagelijks leven. Technologische vooruitgang wordt vaak gestuurd vanuit noodzaak (bv. oorlogen, covid). Wat is de impact op het milieu? Willen we dat technologie ons leven overneemt? Hoe gaan we veilig online? De gevaren van het internet.